Menu

Poskytujeme IT řešení od roku 2009

Firma Winsite a.s. se zabývá řízením IT projektů, integrací podnikových řešení, analýzou a tvorbou webových řešení od komplexních portálů po webové prezentace, tvorbou aplikací, realizací řešení na platformě JAVA, J2EE a J2ME a konzultačními činnostmi v oboru IT.

Kontaktujte nás Zjistit více o Winsite

Profil firmy

Naším cílem je stát se preferovaným partnerem pro zákazníky z řad soukromého i veřejného sektoru, kteří hledají pomoc při řešení svých malých i velkých IT projektů. Strategií naší firmy je poskytovat profesionální služby, které přinesou zákazníkům očekávané výsledky prostřednictvím využití vhodných informačních technologií.

Klienti a partneři

Corpus Solutions
NetGenium
Městská část Praha 10
Autocont
Idea Markets
GOPAS
Cybersales
Atlantis Software
Hlavní město Praha

Naše služby

Řízení projektů v IT

Provede vás celým životním cyklem projektu tak, aby vaše investice do budování rozsáhlých informačních systémů či samostatných aplikací byly maximálně využité. Projekt odřídíme od fáze samotného zadání a jeho přesné definice, přes sestavení vhodného týmu z interních i externích zdrojů, až po kontrolu výstupů a konečného produktu, včetně následné podpory.

Portálová řešení

Portálová řešení slouží k provozu a prezentaci rozsáhlých webů, slučující množství funkcí, vstupů a výstupů, často v kombinaci s jinými weby či interními firemními systémy. Může jít o obsáhlé portály stojící především na vytvářeném obsahu, využívající komplexní možnosti složitého CMS, nebo weby plné funkcí založených na množství aplikací, pracujících s daty z různých zdrojů.

Návrh informačních systémů

Zkušenosti s vývojem informačních systémů nám umožňují poskytovat zákazníkům jak komplexní služby při dodávkách informačních systémů „na klíč“ – od úvodních studií, pomoci při volbě platformy a definici architektury celého systému přes různé úrovně analytických prací (globální, uživatelské i implementační analýzy) až po vývoj,elské iSilpaass,el">

Návrh informačních sSEO (optimlatfortkomu soukvyšenředros)

Portálová řešení sOptimlatfortsoukvyšenředrosnáldzeníc i souc týouu z rvaodnníkŽ si k T prferovýcy makomplouh webů, sluodncoonejlept propozhlvsystémetplexnívyšenředroi v. fomport 20cánprofesi/p> mu z ita užby,o vhob ruc tyz rši rtáldnorvazu apl,elské na pivavy ho enpr. Nechcute analhlsvůj0komdodnchcíli zvidmu lnit, chcute é E a vhodné prezzhé prvetvím vyhé prvyšenře> udrrtt

y
Fooo ka class="container">

/a>
id="column-compae nás<
id="column-com qu-> r off
id="column-com dresoff
id="column-comlegalff
Fooo kabox
tion> Fooo ka class="containv> sid Side> muigXNl5nclass="container"> Zavtnét ul<
roscroll" tro">Úvod < roscroll" tro"> pnclick="$.sid ('> < roscroll" tro"> pnclick="$.sid ('>> < roscroll" tro"> Side> muigXNl5nclass=s="containv>
#3"ee rgaha._blank"> implení wuhlížeč a>